Äntligen verkar Stockholm gå mot våren! I andra delar av Sverige har vårtecknen visat sig tidigare, medan det finns de som får vänta lite till. Det visar att Sverige är ett avlångt land, med sina för- och nackdelar. (Foto: Arne Forsell, Bildbyrån)

Solen krönte SM-veckans sista dag och solsken kan man sammanfatta SM-veckan med. Pugilister som inte hade möjlighet att resa till Sveriges mitt kunde tack vare sändningarna i Vinterstudion ta del av matcherna och till boxningens fördel innebar dåligt väder för andra sporter att boxningen fick synas mer. Grattis till Sundsvalls BK för ett väl genomfört SM! & till alla våra nya mästare och de som har möjliggjort det.  För egen del så fanns jag på plats under större delen av tävlingarna, och fördelen med ett mästerskap är även att många personer finns samlade på samma plats och det ges möjlighet till att avverka många möten. Glädjande fick vi två representanter till Aktivas råd genom Anna Laurell och Babacar Kamara, dessa kommer att agera språkrör för de aktiva gentemot styrelsen via förbundstränarna.

Möte blev det även dagen efter hemkomst från SM då RF genomförde en SF-ordförandeträff . RF:s Karin Mattsson-Weijber och Erik Strand presenterade bland annat RF:s verksamhetsplan, visioner och långsiktiga mål framtill 2015, med bland annat ökat antal utövare och utbildningshjälp.  Sedan fördes en diskussion om pågående utredningar. Mer information om detta finns hos RF.

Möten kring sponsring i Sundsvall har följts upp och detta har lett till avtal med Resebolaget, och mer är på gång. Jag har tidigare poängterat vikten av att vi måste ha flera ekonomiska ben att stå på. Stödet från våra centrala organisationer kan komma att ändra utformning, och detta berör alla förbund och det vi kan göra är att visa föredöme gentemot RF och SOK , t ex som Majid Jelilis utomordentliga arbete med utvecklingsplanen till SOK.

Den 8 mars hade Friidrottsförbundet och Golfförbundet m.fl. tagit initiativ och bjudit in förbundsordföranden inom SOK-familjen för att prata om läget i svensk idrott inför årsmöte med SOK och RF-stämma. Återigen framgår att de frågor som vi diskuterar med RF och SOK är likvärdiga för andra förbund, vi sitter i samma båt och vikten av att agera gemensamt är tydligt. Inget förbund gynnas av motarbete utan alla krafter behövs för att föra idrotterna framåt.

Andra helgen i mars genomfördes ett IFL-tillfälle då för styrelsen där SISU-utbildarna och RF medverkade i utvecklingsarbetet kring LOK-stöd, idrottslyftet, Elitsstödet och SBF:s organisation. En mycket givande dag för alla parter. Dag två följde styrelsen upp det som framkommit och diskuterade ekonomi och framtida organisation.  SBF organisationsarbete går vidare och den tillsatta arbetsgruppen har kommit en bra bit på väg. Det görs en grundlig genomgång av nuvarande organisation och genomförs intervjuer med anställda, tidigare erfarenheter granskas och vi har även kontaktat andra förbund med motsvarande funktioner för att försöka få fram en riktigt bra, effektiv organisation. En bit på väg har vi ex kommit med det nya TA-systemet som en del har börjat ta del av och som har mottagits positivt.

17 mars presenterade SOK pågående arbete inför OS i London med bland annat samarbetspartners för biljettpaket. OS i London kommer allt närmare och jag har stora förhoppningar om att vi ska finnas väl representerade. Vi har en häftig tid att se fram emot med OS-kvalturneringar, och våra boxare kan få bra motstånd att mäta sig mot i helgens kommande Nordiska Mästerskap. Revanschlustan finns säkert hos våra boxare som förlorade i landskampen mot Danmark med 2-7. Eftersom det fanns plats i bilen ner till Gilleleje passade jag på åka med och fick även möjlighet att tillsammans med den danske ordföranden Benny Jørgensen förebereda kommande möte med de nordiska ordförandena på Nordiska mästerskapen i Lahti. En ambition jag har är att utveckla det nordiska samarbetet för att tillsammans kunna driva frågor inom ex AIBA eller hjälpas åt för att stärka tävlingar med boxare från varandras länder.

Att våra boxare får möjlighet att mäta sig inte bara nationellt utan även internationellt är anledningen till att det finns erbjudanden att kunna delta just på tävlingar m.m. mot ett ekonomiskt bidrag. Detta har vi fått kritik för och har därför nu bjudit in representanter för klubbar till en dialog för att se hur detta kan lösas på bästa sätt. Vi har alla att vinna på att lösa problem på ett konstruktivt sätt.  Tack alla ni som bidrar!