Som tidigare meddelats så har vår personalstab stärkts med Ida Kvist, som från mitten av januari har en tjänst på 20 timmar i veckan som Idrottslyfts och IdrottOnline-koordinator. (Foto Arne Forsell, Bildbyrån)

Ida fick jobbet i hård konkurrens, och vi har stora förhoppningar på att hon kommer att föra arbetet med Idrottslyftet framåt.  Hon har gedigen kunskap kring Idrottslyftet och kort startsträcka för att komma in i jobbet. Vi har haft möjlighet att anställa henne tack vare Idrottslyften så kostnaden för anställningen tas inte från någon annan verksamhet.  Ida har tillsammans med den projektgrupp som finns för Idrottslyftet tagit fram ett lätthanterligt sätt för er föreningar att ansöka om stöd enligt de riktlinjer som finns.  Vi har även ökat tillgängligheten för att få hjälp med detta eftersom Ida finns tillgänglig på kansliet två dagar i veckan.

I slutet på januari gick den traditionella landskampen mot England av stapeln. Våra boxare matchades mot ett ungt, lovande lag och efter en rafflande avslutning med avgörande i sista matchen tog vi hem segern. Vinsten uppmärksammades sedermera på AIBA:s hemsida, även det värdefullt för svensk boxning i internationellt sammanhang.  På tal om internationellt sammanhang så kan det konstateras att Sverige har ett väldigt gott rykte bland våra boxningsnationer. Inbjudningar till tävlingar och träningsläger duggar tätt.

Anthony Yigit och hans landskampsmotståndare Sam Mc Ness vid utdelning av Punchpralinernas pris.

I slutet av januari hade vi även ett startdialogmöte med SOK för att befästa de rutiner som ska gälla för samarbetet mellan SBF och SOK inför kommande OS i London och Rio de Janeiro. När det gäller sommarens OS så är det med våra förbundstränare som SOK håller den direkta dialogen. För SBF:s satsning Team Rio 2016 är sportchefen koordinator, men övergripande, strategiska beslut kommer att fattas av en projektgrupp bestående av undertecknad, Fredrik Nordqvist, Kermith Fredriksson och PO Lindvall. Vår kontaktperson hos SOK kommer att vara Anders Wiggerud, som är SOK:s sportchef. På mötet var även Stefan Lindeberg med och från honom kom det ett hedrande omdöme; vi fick beröm för vårt upplägg av ekonomiska rutiner och att vi är ett föredöme för andra förbund. Detta känns verkligen roligt med tanke på att vi har jobbat mycket för att uppnå en bra organisation, ett av styrelsens delmål är just ordning på finanserna och hanteringen kring det. Så även om det krävs en viss omställning, så känns detta som ytterligare ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi informerade jämväl SOK om att översynsarbete av SBF fortfarande pågick och att vi har stora förhoppningar om att detta kommer ge än mer fördelar.

En stor del av det arbete som läggs ner i SBF utförs av ideella krafter, och i kommittéerna. Vår ambition ifrån styrelsens sida är att vi i de olika grupperingarna ska jobba så lika som möjligt och att alla ledamöter känner sig väl införstådda i SBF:s organisation, arbetssätt och långsiktiga planering. Som ett led i detta hade vi i mitten av februari en kommittéordförandekonferens i Stockholm, den första i sitt slag. Konferensen var mycket lyckad. Den hölls i samarbete med Andreas Hagström från SISU, som tidigare varit med i samband med att styrelsen har fått IFL-utbildning, och som tycker att den goda strukturen i SBF är unik för ett förbund. Beröm är härligt!

En av kommittéerna, den medicinska, besökte jag på Bosön när de arrangerade en boxningsläkarkurs i början på mars. Att ha ett större underlag av läkare som även har de grundläggande kunskaperna som gäller för uppdrag i samband med boxningstävlingar är något som säkerligen underlättar för tävlings arrangörer. Jag har sagt det förr, och säger det igen, säkerheten inom vår sport är A och O. Det var ett tjugotal deltagare på kursen och för egen del var det roligt att träffa representanter för denna en del av boxningssverige samlade på ett och samma ställe. Vår ordförande i Medicinska kommittén, Gunnar Ekman, vill jag även passa på att gratulera till utnämningen International Technical Official (ITO) efter genomförd test.  Det främjar svensk boxning när våra kompetenta kamrater får tunga uppdrag inom AIBA.

Den 24-25 mars står SBF som arrangör för Nordiska Mästerskapen tillsammans med Stockholm-Gotlands Boxningsförbund som passande nog i år går på en OS-arena, Stockholms Stadion. I samband med tävlingarna har jag bjudit in de övriga nordiska ordförandena till ett möte, på samma sätt som jag gjorde inför mästerskapen i Finland förra året, för att diskutera gemensamma frågor och följa upp tidigare diskussioner.  Senaste mästerskapet blev vi bästa nation i Lahti och jag hoppas på att vi kan återupprepa den triumfen. Jag lyckönskar alla deltagare och ska ta tillfället i akt när jag är på plats att se bra boxning, passa på ni med!

Patrick Wheeler
Ordförande SBF