Kampsportsdelegationen har via ordinarie postgång idag den 21 mars 2011 låtit meddela att de senast framtagna tävlingsreglerna för Diplomboxning inte kan godkännas som tillståndsgrundande handling, istället hänvisar man till 2003 års regler som låg till grund för det tidigare beslutet.

Diplom-SM är inte på något sätt hotat, mästerskapet kommer att hållas i Värnamo precis enligt plan. Vidare behöver heller inte några andra Diplomboxningsarrangemang ställas in, dock uppmanas arrangörer att gå igenom de tidigare diplomboxningreglerna från 2003 vilka kan läsas genom att klicka här.

I det numera indragna gröna häftet Regler för tävlingsbestämmelser för Diplomboxning anser Kampsportsdelegationen sig finna otydligheter, bl.a. ogillas regeln om att en tävlingsledare vid mindre tävlingar får utforma lokala tävlingsregler så länge de håller sig inom ramen för SBF:s diplomboxningregler. Vidare ogillas formuleringarna kring kampområdet. Hänvisningen till reglerna från 2003 blir här komplicerad i och med att boxningsringens beskaffenheter inte beskrivs överhuvudtaget. Här kan man visserligen peka på helheten i vad som sägs i tillståndet från 2006, nämligen att det under rubriken Kampområdet står att ”I AIBA:s regelverk finns bestämmelser som bl.a. reglerar ringens utformning, golvets material och rep kring ringen. Delegationen har inga invändningar mot dessa regler. De har utformats för att värna deltagarnas säkerhet.” samt att det under rubriken Åldersgräns för deltagare står att ”Kampsportsdelegationen vill uppmana förbundet att tillse att särskild hänsyn tas till boxare som inte fyllt 18 år för att deras framtida utveckling inte skall äventyras”, således bör inga större avsteg från AIBA:s ringföreskrifter göras heller i diplomboxningssammanhang.

Kampsportsdelegationen kan vidare konstatera att det i det avslagna regelförslaget, vad gäller ”mindre tävlingar”, saknas reglering om matchlängd och klassindelning för boxare mellan 16 och 34 år. Att denna åldersgrupp skall tävla efter reglerna för A-boxare har dessvärre inte angivits vilket det självklart borde ha gjorts.

Med hänvisning till bl.a. ett tidigare beslut rörande lättkontaktmatcher i kickboxning menar Kampsportsdelegationen att legitimerad läkare skall finnas vid samtliga diplomboxningstävlingar som anordnas, att så skulle vara fallet beskrivs dock inte i regelhäftet från 2003. Just klargörandet av kravet på läkare eller sjukvårdsutbildad person är en diskussion som SBF avser att lyfta med Kampsporsdelegationen i svaret på det delgivna beslutet.

Under styrelsemötet ikväll den 21 mars 2011 fattades beslut om att tillsätta en grupp som skall analysera beslutet och det avslagna regelverket, samt att inom tidsgränsen för överklagan om tre veckor sända in kompletterande handlingar till Förvaltningsrätten i Karlstad via Länsstyrelsen i Örebro, Kampsortsdelegationen.

I beslutet meddelas även att SBF med underliggande föreningar har beviljats tillstånd för att anordna matchboxning enligt regelverket från 2010-12-09, detta tillstånd gäller fram till och med den 30 september 2012.

För mer info kontaktas förbundskansliet via generalsekreterare Håkan Stigzelius, 08-411 32 95 eller hakan@swebox.se