Nu börjar valberedningens arbete med att titta på alla förslag. Intervjuer, referenstagning och utvärdering av alla kandidater görs under perioden februari till april. I slutet av april lägger valberedningen fram sitt samlade förslag när det gäller valen på Riksidrottsmötet den 26-28 maj 2023 i Uppsala.

– Valberedningen strävar efter att lägga förslag där vi får styrelser och nämnder som kan verka som lag och där ledamöterna kan bidra utifrån olika bakgrund och kompetens. Det handlar primärt om att sätta samman grupper med olika personligheter och kompetenser, men också att försöka balansera mellan olika idrotter, geografisk spridning, ålder och bakgrund, säger Thomas Persson, ordförande i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas gemensamma valberedning.

Samtliga nomineringar inför Riksidrottsmötet: