IBA håller sin årliga kongress under Dam-VM i Istanbul i maj 2022. Här hittar ni de nominerade till posterna som ordförande och ledamöter i styrelsen.

Sedan förra kongressen så har IBA bland annat antagit nya stadgar och en ny nomineringsprocess har genomförts där en oberoende grupp, i samverkan med ett företag, har genomfört en omfattande genomgång och intervjuer med samtliga kandidater till de olika posterna innan kandidaterna har kunnat godkännas för nominering.

Till posten som ordförande finns två kandidater – sittande ordförande Umar Kremlev (Ryssland) och Boris van der Vorst (Nederländerna).

Till posterna som ledamot finns det 28 kandidater till 10 poster. IBA:s styrelse består av 18 personer där en plats tillfaller ordförande, fem platser tillfaller respektive kontinentalförbunds ordförande och två platser ska tilldelas aktiva boxare.
Minst fem av resterande 10 platser ska tillfalla kvinnor och alla kontinenter ska vara representerade bland de 10 platserna. Det kan heller inte sitta två kandidater från samma nation i styrelsen.

Sverige har två kandidater med i omröstningen till ledamot i styrelsen – Ordförande Per-Axel Sjöholm och ledamot av SBF:s styrelse Karin Mattsson.

Läs mer om kongressen, valet och nominerade kandidater i denna artikel

Artikel från IBA:s hemsida gällande kongressen i Istanbul

//Svenska Boxningsförbundet