Styrelsen vill förtydliga vissa saker gällande IBA och World Boxing:

SBF är medlem i IBA.

SBF är inte medlem i den nya organisationen, World Boxing.

Om SBF vill bli medlem i World Boxing så behöver SBF ha ett årsmöte där stadgarna behöver uppdateras. Alltså, detta är ett beslut som SBFs medlemmar (föreningarna) bestämmer.

Med vänliga hälsningar
Svenska Boxningsförbundets styrelse