Vår återstartssamordnare Jenny är, tillsammans med förbundskoordinatorn Patrik, på Bosön för två dagar av utbyte av erfarenheter mellan förbund och RF gällande återstartsarbetet. Under den första dagen har det bland annat diskuterats vilka lärdomar pandemin gett oss och vad vi kan ta med oss fram i det fortsatta arbetet, samt exempel på hur andra förbund arbetat med sina återstarsmedel. Denna plattform är mycket viktig i det arbete vi på Boxningsförbundet gör då det ger oss nya perspektiv på saker vi tidigare inte tänkt på. Vi är mycket glada att delta i dessa dagar och hoppas komma tillbaka till arbetet i förbundet fullmatade med inspiration och motivation till er ute i både distrikt och föreningar!