24-02-23

Undertecknad vill delge svensk Boxning mitt beslut om att p.g.a. sjukdom i familjen, lämna över Ordförandeskapet i diplomkommittén till Johan Hedengran. Johan har varit med sedan vi startade upp kommittén 2019. Frågor angående verksamheten besvaras av Johan som nås på tel.nr.  076-899 86 06 eller mail johan.hedengran@gmail.com

 

Då jag också under SBF:s årsmöte blev vald till ordförande och sammankallande i valberedningen och verkat som sådan under verksamhetsåret, ser jag att jag överlämnar Ordförandeskapet i valberedningen till Jenny Häggblom som nås via mail jenny.haggblom@rfsisu.se eller tel.nr 072-531 21 92.

Jag vill tacka svensk Boxning för det stöd och goda samarbete som jag upplevt under denna tid. Jag finns med i båda kommittéerna men har en mera tillbakadragen roll.

 

Mvh Kermith Fredriksson