Så här inför sommaren så passar vi på att påminna om att kommande sista dag för LOK-stödsrapportering för aktiviteter våren 2023 är som vanligt den 25 augusti 2023. Som förening är det viktigt att LOK-stödsrapportera då det är en inkomstkälla för föreningen.

Från och med den 1 juli 2023 gäller också lite andra regler för LOK-stöd.  Förändringarna i LOK-stödet möjliggör för kortare tid per aktivitet, mer spontan medverkan och möjlighet till fler deltagare. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen.

Första LOK-stödsperioden med de nya reglerna blir hösten 2023. Förändringarna i LOK-stödet berör endast beräkningsmodellen, när registrerade aktiviteter ska förvandlas till kronor och ören. Det påverkar inte föreningens rapportering.

Här hittar ni information om de nya reglerna för LOK-stödet 

Läs mer om LOK-stöd och hur ni rapporterar via denna länk

Här hittar ni nyttiga länkar med information om LOK-stödet

Mvh Svenska Boxningsförbundet