Svenska Boxningsförbundets kallar medlemsföreningar till årsmöte 2021. Årsmötet hålls den 9 maj 2021 och kommer att hållas digitalt.

Härmed kallar Svenska Boxningsförbundet samtliga röstberättigade föreningar till ordinarie förbundsmöte söndagen den 9 maj 2021. Årsmötet kommer att avhållas digitalt.


SBF:s årsmöte

  • Avhålls söndagen den 9 maj klockan 10.00-12.00 via digital plattform.
  • Registrering av ombud sker från klockan 09.00.
  • Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga på förbundets hemsida samt distribueras via e-post till röstberättigad förening senast tre veckor före förbundsmötets genomförande.

OBS! Röstberättigad förening är den förening som betalat 2020 års medlemsavgift till SBF senast per den 31 december 2020 samt uppfyller övriga stadgeenliga skyldigheter enligt 2 kap, 3§, punkt 3 SBF:s stadgar.
Ber er också att notera 3 kap. 3§ gällande ombud till årsmötet.


Förmöte

  • Förmötet med styrelserepresentation kommer att genomföras lördag den 8 maj med start klockan 17.00. Också detta via digital plattform.


Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tisdagen den 9 mars 2021 via:

e-post: info@swebox.se

eller

brevledes: Svenska Boxningsförbundet, Box 110 16, 100 61 Stockholm

Rätt att avge motion tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

Förslag till nomineringar gällande val ska skickas till valberedningen senast 14 februari 2021. Dessa skickas till valberedningens ordförande Benny Wadell på benny.060.581295@telia.com


Digitalt årsmöte:

Förmötet och Årsmötet kommer att hållas via en digital plattform, detta innebär en något anpassad procedur gällande anmälan till årsmötet och liknande. Vi återkommer med mer information om vad som gäller anmälan, fullmakter och annat inom kort.

Ni hittar också kungörelsen här


Väl mött boxningsvänner!

/Styrelsen