Vårt senaste kampsportstillstånd påverkar olympisk boxning (matchboxning). Det påverkar inte diplomboxning.

Detta tillstånd ger SBF, distriktsorganisationer och föreningar anslutna till SBF rätt att till och med den 31 mars 2019 anordna matcher i olympisk boxning (matchboxning). Detta tillstånd påverkar inte diplomboxning då tillståndet för diplomboxning erhölls tidigare och är oförändrat.

Se tillståndet genom att klicka på följande länk:

Kampsportstillstånd erhållet 2017.06.28