Måndagen den 9 november meddelade Kampsportsdelegationen att man avslår Svenska Boxningsförbundets (SBF) förslag till förändring gällande viloperioden för en boxare.

Svenska Boxningsförbundet yrkade i början av september att Kampsportsdelegationen skulle revidera sitt beslut gällande viloperioden.

SBF gav Kampsportsdelegationen två förslag:

Förslag 1) Bestämmelserna om viloperiod om minst tolv timmar mellan två matcher får endast tillämpas vid turneringar. För övriga tävlingsmatcher ska en viloperiod om 4 dagar gälla.
Förslag 2) Bestämmelserna om viloperiod om minst tolv timmar mellan två matcher får endast tillämpas vid turneringar. För övriga tävlingsmatcher ska en viloperiod om 7 dagar gälla med möjlighet till dispens, om inte skäl talar emot detta.

Båda dessa förslag avslogs vilket innebär att rörelsen fortfarande får räkna med att boxare ska vila sju dagar (7 x 24 timmar) mellan varje match.

SBF yrkade även på en tilläggsregel som skulle möjliggöra att en junior som är A-, B- eller C-boxare får möta senior-C under förutsättning att det inte skiljer mer än två år mellan boxarna.
Även denna regel avslogs

Svenska Boxningsförbundet kommer att överklaga beslutet gällande viloperioden till Förvaltningsrätten i Karlstad.