Under ordförandekonferensen togs frågan upp gällande löner och arvoden inom föreningar. Här kommer en kort förklarande text om vad som gäller.

Texten är sammanställd utefter vad Skatteverket har i sina regler gällande löner och arvoden i ideella föreningar.

Den kommer att läggas in i vårt dokumentarkiv under Ekonomi-fliken så att den finns åtkomlig där.

Om det finns frågor kring detta så kontakta Nader Kiswani, ledamot av SBF:s styrelse, på nader@kiswani.se.

Mvh SBF