Riksidrottsförbundet informerar här om ansökan gällande kompensationsstöd samt önskar er hjälp med att fylla i en enkät gällande Corona.

Kompensationsstöd 2021

Ändrade datum för ansökan om kompensationsstöd

Efter regeringens besked om mer stöd gör RF vissa förändringar kring kompensationsstödet:

• Kommande ansökningsperiod skjuts fram. Förbund och föreningar har möjlighet att ansöka om stöd från 7 maj till 19 maj kl. 12.00 (istället för 15 april–26 april).
• Perioden som stödet avser utökas. Förbund och föreningar söker för ekonomiska konsekvenser av corona från 1 januari till och med 30 april (istället för januari och februari).

Mer information om kompensationsstödet hittar ni på nedanstående länk:

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillspecialidrottsforbund/

Föreningsenkät om Corona:

Föreningsenkät – ett år med corona

RF arbetar löpande med att kartlägga idrottens utmaningar kopplade till corona. Nu behöver vi er hjälp! I vår nya enkät kan ni beskriva er förenings vardag och verklighet genom krisen.

Enkäten har fasta svarsalternativ och tar cirka 10 minuter att fylla i. Era svar är viktiga för att vi ska få rätt bild av olika idrotters utmaningar och framtida behov.

• Enkäten finns i IdrottOnline. Använd dina vanliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline (IdrottsID eller personnummer) för att fylla i enkäten.
• Behöriga att fylla i enkäten är de i IdrottOnline registrerade rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.

Vi behöver ha ert svar senast den 2 maj. Tack på förhand!

Till enkäten i IdrottOnline

All information är hämtad från Riksidrottsförbundets nyhetsbrev vecka 15 2021.