Här nedan kan ni hitta en sammanställning över de större förändringarna i SBF:s stadgar efter årsmötet 2020.
Under årsmötet 2020 antogs nya stadgar för SBF, de godkändes sedan av RF under december månad. Detta innebär att vi från och med årsmötet har nya stadgar i SBF.
Med denna artikel hittar ni en kort sammanställning av de viktigaste ändringarna i stadgarna, hur det påverkar era föreningsstadgar gällande ändringar och lite nya föreningsåligganden.
Mvh SBF kansli