Nästa vecka öppnar vi upp för en ny sökomgång för vårt Återstartsstöd för föreningar. Vi kallar det återstartsstöd 2.

Svenska Boxningsförbundet kommer att från och med den 9 maj ta emot ansökningar från våra medlemsföreningar för Återstartsstöd omgång 2. Även här finns det totalt 1,4 miljoner att ansöka om, antingen via IdrottOnline eller via en e-postansökan. Vi kommer öppna upp möjligheten att söka från den 9 maj och sista dag för ansökan är den 31 oktober 2022.

Gällande Återstartsstöd omgång 1 (10.000 kronor)

Svenska Boxningsförbundet har ansökningsmöjligheten öppen för föreningar och klubbar i Sverige att söka upp till 10 000 kronor i återstartsstöd via IdrottOnline sedan november 2021, vilka fortsättningsvis är sökningsbara för föreningarna inom förbundet.

Återstartsstöd omgång 2 – maximalt 25.000 kronor per förening

Föreningarna/klubbarna har haft möjligheten att söka återstartsstödet enbart en gång vid en första ansökningsomgång men då få föreningar sökt medel (88 stycken per den 28 april 2022) har vi nu valt att öppna upp möjligheten för föreningarna att söka pengar i en andra ansökningsomgång. Vid detta tillfälle kommer Svenska Boxningsförbundet ge föreningarna/klubbarna ute i landet möjligheten att söka återstartsstöd för maximalt 25 000 kronor per förening.
En förening kan enbart söka om 25 000 kronor vid ett tillfälle.

Sökbara kategorier är kortfattat:
– Stöd för:

  • Tävlingar och tävlingsverksamhet inom föreningens distrikt
  • Träningar och läger
  • Utbildningsverksamhet (internt inom klubben, internt mellan föreningar)
  • Material
  • Diplomboxning
  • Tjejboxning

För att se mer gällande de sökbara kategorierna så hittar ni hela informationen i sin helhet här

Kriterier för ansökan av återstartsstöd omgång två,

  • En förening/klubb ska vara medlem i Svenska Boxningsförbundet och ha betalt medlemsavgiften för 2021 och/eller 2022 (beroende på när föreningen/klubben blev medlem i förbundet)
  • En förening/klubb ska ha betalt avgiften till sitt distriktsförbund för 2021 och/eller 2022 (beroende på när föreningen/klubben blev medlem i förbundet)
  • En förening/klubb ska ha sökt återstartstödet från omgång 1 på minst 10 000 kronor samt
  • En förening/klubb ska ha återrapporterat till Svenska Boxningsförbundet, via IdrottOnline, hur utfallet på det första återstartsstödet gått.

Ansökningar

Ansökningsprocessen är, precis som vid den första ansökningsomgången, i första hand öppen via IdrottOnline. Vi kommer dock även att bevilja ansökningar via e-post och/eller brev då vi ser att alla föreningar/klubbar inte har tillräckliga kunskaper om IdrottOnline eller bristande tillgång till portalen för ansökan. Det är dock viktigt att påpeka att en förening som fått beviljat stöd via IdrottOnline inte kan söka 10 000 kr eller 25 000 kr igen via en e-postansökan.

Sista ansökningsdatum och sista användningsdatum

Det har också tillkommit ny information om tidsaspekten på ansökningarna och användning av återstartsmedlet från Riksidrottsförbundet. Sista dag för ansökan av Återstartsstöd 1 2021 (maximalt 10 000 kronor) och Återstartsstöd 2 2022 (maximalt 25 000 kronor) är den 31 oktober 2022Sista dag för användning av Återstartsstöd 1 2021 och Återstartsstöd 2 2022 är den 31 december 2022.

Vid frågor om Återstartsstödet kontakta i första hand Jenny Häggblom, Återstartssamordnare på SBF, på jenny.haggblom@swebox.se eller 070-482 37 12.

Mvh Svenska Boxningsförbundet