Svenska Boxningsförbundet informerar härmed att Internationella Olympiska Kommittén den 22:a juni, tog ett slutgiltigt beslut om att dra tillbaka erkännandet av IBA. Beslutet är permanent.

Detta innebär att IBA inte kan delta i, eller arrangera kvaltävlingar inför OS. IBA kan heller inte delta i de Olympiska spelen i framtiden.

Det nystartade världsförbundet World Boxing kommer att vara ett alternativ som IOK kan komma att tilldela olympisk status.  SBF noterar att många länder från Skandinavien, Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien och Oceanien, har visat intresse för att bli medlemmar i World Boxing. En del av dessa länder kommer att hålla extra årsmöten för att göra de stadgeändringar som krävs för att träda ur IBA och ansluta till World Boxing. Andra länder har redan ändrat i sina stadgar.

En av konfederationerna, Asiatiska Boxningsförbundet med 42 medlemsländer, har också meddelat att de kommer att kalla till extra årsmöte för att ändra stadgarna.

SBF följer utvecklingen noggrant varje dag och planerar för ett extra årsmöte för en stadgeändring som möjliggör en valfrihet för svensk boxning.

Mvh Svenska Boxningsförbundet