Boxningsförbundets valberedning verkar på uppdrag av medlemmarna. Valberedningens uppdrag är att upplysa förbundets medlemmar om rätten att inkomma med förslag på kandidater.

För att Svenska Boxningsförbundet ska verka som en demokratisk organisation är det viktigt att du som medlem vet om att du får vara med och nominera kandidater. Varje år hålls ett årsmöte där medlemmarna röstar fram en styrelse. Det är viktigt att styrelsen representerar medlemmarna och därför kan du som medlem vara med och påverka detta. På årsmötet väljs även en valberedning. Valberedningens uppgift är att ta fram ett förslag på styrelse till årsmöte, detta gör vi med hjälp av er – våra medlemmar. Därför har valberedningen även till uppgift att sprida information om hur ni kan gå till väga när ni vill nominera en kandidat. Så se till att engagera dig i Svenska Boxningsförbundet – det ger mycket tillbaka!

För mer information kontakta valberedningen:

Erik Forss (ordf)

Carina Sihlén

Hanne Liljeholm

 

/Valberedningen