Svenska Boxningsförbundet skall främja och administrera boxningsidrotten i Sverige i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt RFs stadgars 1 kapitel.

SBF har ett uppdragsmandat från RF. SBF skall driva sin verksamhet med stöd av sin distriktsorganisation – de regionala boxningsförbunden – SDF. SBF skall också företräda svensk boxningsidrott i utlandet. SBF skall därför ansvara för och leda den nationella boxningen inkl landskampsuppdrag samt deltagande i EM, VM och OS. SBF skall däremot inte ansvara för och leda boxningen på lokal klubbnivå eller boxningsmatcher som arrangeras av enskilda klubbar.

Under kommande period måste SBF hantera vissa frågeställningar av både strategisk, taktisk och konkret operativ karaktär. Nedanstående punkter kan ses som en programförklaring av både strukturell och praktisk karaktär för den kommande SBF-styrelsen: Läs mer här