Genom deltagande i lärgrupp, kurs och föreläsning via SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens studieförbund, ges möjligheter att växa som individ och få med sig kunskap och erfarenheter in i vuxenlivet. RF-SISU:s 19 distrikt har nära kontakt med idrottsföreningar och erbjuder många olika former av stöd och utbildningar med hjälp av folkbildningens verktyg.

Under 2022 deltog närmare 440 000 personer i utbildningar inom främst ledarskap, värdegrund, föreningslära eller styrelsearbete inom svensk idrott. 47 procent av alla deltagare var under 25 år vilket är unikt i folkbildningssammanhang.

– I folkbildningsverksamheten når vi unga i hela landet och fördelningen mellan män och kvinnor är jämn. Mångfald och ungdomsdelaktighet får positiva effekter för idrottsföreningen. Vi behöver fortsätta inkludera ännu fler ungdomar för att fortsätta vara relevanta för morgondagens ledare inom idrottsrörelsen. Lärandet i en idrottsförening är ett första och viktigt steg in i arbets- och vuxenlivet, säger Anna Iwarsson.

Barn och unga som är aktiva i idrottsföreningar är en del av den viktiga föreningsdemokratin därinflytande och delaktighet inte begränsas till styrelserummen. Demokratisk skolning sker också i den vardagliga idrottsföreningens verksamhet genom att visa respekt för varandra och lyssna på argument och perspektiv. I kommittéer, utskott och valberedningar får många unga lära sig demokratins spelregler.

För mer information kontakta

Anna IwarssonTillförordnad ordförande SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet076-344 50 60