Ideella föreningar har drabbats av stora kostnader på grund av regelverket för evenemang på statliga vägar. Men idag har regeringen gett ett välkommet besked. Under 2023 behöver föreningarna inte betala för åtgärder som omskyltning på statliga vägar i samband med motions- och tävlingslopp. Men frågetecken återstår för 2024 och framåt.