Idrottsrörelsen återhämtar sig steg för steg men fortfarande är idrottsrörelsen inte tillbaka i samma nivåer som före pandemin. Flera av de största idrotterna är på god väg men många halvstora och små idrotter har en tuff uppförsbacke och behöver stöd och tid för att laga de revor som uppstått.

– Det är glädjande och imponerande att se att idrottsrörelsen så snart efter den tuffa tiden under pandemin ändå är på väg tillbaka. Samtidigt ser det väldigt olika ut och många idrotter har en bit kvar innan de återhämtat sig. Jag tycker att politikerna inte förstått att revorna är djupa och fortfarande en del av idrottens vardag – och att det fortsatt är viktigt med långsiktigt stöd, uthållighet och att vi hjälps åt på alla sätt vi kan för att underlätta så idrottsföreningarna kan jobba på, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Parasportförbundet, det största förbundet som organiserar idrott för funktionsnedsatta, har fortfarande cirka 40 % färre deltagartillfällen (tidigare över 80 %) än under våren 2019.

– Effekterna av pandemin tillsammans med de ekonomiska utmaningarna som just nu är påtagliga riskerar att öka hälsoklyftorna och segregationen. Idrottsrörelsen är en stark samhällskraft där människor möts över gränser, får kompisar och är en del av ett sammanhang. Idrotten behövs och får inte tas för given, säger Björn Eriksson.

Några exempel med jämförelser mellan våren 2022 med 2019 – glapp redovisat i procent.