Deltagandet i idrottsföreningars aktiviteter ökade under 2022 jämfört med 2021. Men jämfört med tiden innan pandemin är det fortfarande en minskning. Skillnaderna mellan olika idrotter är stora.