Under hösten 2022 kommer arbetet med återstartsstödet att fortsätta i samma takt som under våren, fast nu med nya hållpunkter att ta sikte på.

Vi fick i juni 2021 och december 2021 ta del av återstartsstödet från Riksidrottsförbundet och Regeringen på totalt 4,2 miljoner kronor vid vardera tillfälle. Utöver detta fick vi också 500 000 kronor i elitstöd och 660 000 kronor för para-verksamhet att använda under 2022. I maj 2022 fick vi ytterligare 4,85 miljoner kronor i återstartsstöd för kommande verksamhetsår (2023). Dessa pengar har vi på boxningsförbundet försökt att fördela på det arbete som vi anser gynna svensk boxning på bästa sätt, bland annat genom de fem distriktskonferenserna vi genomförde under våren samt det stöd Ni föreningar kunnat söka via IdrottOnline.

Under hösten 2022 kommer det hända en hel del roliga saker att se fram emot som finansieras helt eller delvis av återstartsstödet, där Ni föreningar får möjlighet att delta. Dessa evenemang är bland annat,

  • Inbjudan Damsatsning i Borås med läger 13-14 augusti 2022
  • Tränarforum på Bosön för inbjudna boxare och föreningar 27-28 augusti 2022
  • Parakonferens i Stockholm 17-18 september 2022*

*Anmälan till parakonferensen sker via mejl till Jenny (jenny.haggblom@swebox.se)

Utöver detta så kommer vår återstartssamordnare Jenny att genomföra undersökningar digitalt, däribland undersökningen om mångfald som pågår fram till och med den 1 september 2022 (länk finner ni här). Hon kommer också att kontakta föreningar som fortfarande inte sökt återstartsstöd för att hjälpa till med att söka detta, samt fortsätta med de digitala träffarna på torsdagar som sker augusti ut. Eventuellt kommer hon även att resa runt i landet under oktober för att besöka föreningar som är intresserade av att starta upp en para-verksamhet samt för att se hur återstartsarbetet går för Er.

Gällande återstartsstödet som går att söka både via IdrottOnline och via mejl så har vi i dagsläget (per den 1 augusti) följande statistik att rapportera,

  • 62,6% av förbundets medlemsföreningar har sökt stöd 1 á 10 000 kronor (124 st)
  • 51,6% av de som beviljats stöd 1 har återrapporterat detta (64 st)
  • 81,25% av de behöriga föreningarna har sökt återstartstöd 2 á 25 000 kronor (52 st)

Det finns alltså ytterligare 74 föreningar ute i landet som är medlemmar i Svenska Boxningsförbundet som inte sökt återstartsstödet omgång 1 á 10 000 kronor, och det är 12 föreningar som är behöriga till omgång 2 á 25 000 kronor som ännu inte sökt detta (Blankett för återstartsstöd finns här). Vår samordnare Jenny uppmanar därför samtliga föreningar som ännu inte sökt att göra detta då sista ansökningsdag för dessa pengar är den 31 oktober 2022!

Vet ni mer er att ni eller en förening i distriktet har svårigheter att söka stödet, vänligen be dem kontakta antingen Jenny Häggblom via mejl eller telefon (jenny.haggblom@swebox.se eller 070-482 37 12) eller er distriktsordförande för hjälp. Erbjud också Er hjälp att hjälpa föreningen att söka stödet. Det tar inte mera än 10 minuter att göra ansökan och beviljas ansökan kan föreningen ha 10 000 kronor på kontot inom en vecka!

Ovan finner ni en film som förklarar steg-för-steg hur man ansöker och återrapporterar Återstartsstödet via IdrottOnline.

För föreningar som sökt återstartsstödet á 25 000 kronor under sommaren ber vi också om tålamod gällande utbetalningarna då det varit semestertider. Förhoppningen är att dessa stöd betalas ut inom en vecka (v 31-32).

Vi uppmanar föreningarna där ute till samarbete för att få svensk boxning att växa igen till nya nivåer, vilket vi tillsammans kan göra. Sänk därför garden och hjälp varandra där ute, eller låt oss på förbundet att hjälpa er, för tillsammans kan vi växa starka igen!

Varma hälsningar,

Svenska Boxningsförbundet