Den svenska idrottsrörelsen står enig i hur elitidrotten bäst ska utvecklas. SOK, RF och SPK har arbetat fram identiska svar på motioner inför vårens årsmöten. – Det är en historisk händelse. Vi hoppas kraften och enigheten inom idrottsrörelsen kommer att bana väg för utökade resurser till svensk toppidrott, säger SOK:s tillförordnade ordförande Anders Larsson.