Mellan den 15 mars och den 30 april går det att söka ett nytt stöd som ska hjälpa föreningarna att nå fler äldre.

– Det här är ett engångsstöd på 3000 kronor, men om föreningen ansöker kan det vara starten för en långsiktig satsning på äldre, säger Aila Mengüc och fortsätter:

– Det handlar inte bara om pengen. Fram till 2025 kommer de här föreningarna ha möjlighet att fortsätta utveckla föreningsverksamheten med äldre och då på olika sätt få stöd från idrottsförbunden och RF-SISU distrikt.