Här nedan hittar ni handlingarna inför SBF:s årsmöte den 8 maj 2022

Svenska Boxningsförbundet bjuder in samtliga röstberättigade föreningar till ordinarie förbundsmöte söndagen den 8 maj 2022 i Stockholm.

Svenska Boxningsförbundets årsmöte

  • Hålls den 8 maj med start klockan 10.00
  • Registrering av ombud sker från klockan 09.00.
  • Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga på förbundets hemsida samt distribueras via e-post till röstberättigad förening senast tre veckor före förbundsmötets genomförande.

OBS! Röstberättigad förening är den förening som betalat 2021 års medlemsavgift till SBF senast per den 31 december 2021 samt uppfyller övriga stadgeenliga skyldigheter enligt 2 kap, 3§, punkt 3 SBF:s stadgar.

Förbundsmötet består av ombud för röstberättigade föreningar.

Ombud får enbart företräda föreningar inom ett SDF och får inte vara ledamot av Förbundets styrelse. Föreningarna inom ett SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst.

Ombud ska medföra underskriven fullmakt från förening, i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Ombud får utöva rösträtt för högst fem (5) föreningar. Fullmakt få inte överlåtas.

Förmöte
• Förmötet med styrelserepresentation kommer att genomföras lördag den 7 maj med start klockan 17.00.

Plats för årsmöte:

Årsmötet kommer att hållas på Hotell Scandic Star i Sollentuna utanför Stockholm. Adressen till hotellet är Aniaravägen 8, Sollentuna.
Telefonnummer till hotellet är 08-517 264 00.

SBF kommer att under söndagen bjuda på lunch till de som så önskar och har också reserverat ett antal rum till ombud som behöver övernatta.
Använd följande kod vid bokning av rummen på Star Sollentuna: 47923436 ni mailar till starsollentuna@scandichotels.com eller ringer på 08-517 264 00.

Handlingar hittar ni här:

Kungörelse

Verksamhetsberättelse med årsredovisning och revisionsberättelse för 2021

Röstberättigade föreningar SBF Årsmöte 2022

Fullmakt SBF Årsmöte 2022

Förslag till dagordning vid årsmötet

Proposition 1:2022 Strategi 2030 med material

Strategi 2030-underlag till proposition

Valberedningens förslag 

Verksamhetsberättelsen kommer också att skickas ut via post till samtliga föreningar.

Varmt välkomna till årsmöteshelgen i Sollentuna den 7-8 maj 2022.

Mvh SBF Styrelse