Svenska Boxningsförbundet har tidigare kallat våra medlemsföreningar till ett extra förbundsmöte för att diskutera kring ett förslag till stadgeändring med anledning av den uppkomna internationella situationen.

Mötet hålls den 20 augusti på Scandic Hotel Anglais i Stockholm. Registrering av röstberättigade föreningar, ombud för föreningar måste ha med en underskriven fullmakt, startar klockan 09.00 och mötet inleds klockan 10.00.

Här hittar ni handlingarna inför mötet:
Kungörelsen av det extra förbundsmötet (har publicerats tidigare)

Röstberättigade föreningar extra förbundsmöte

Fullmaktsdokument för röstberättigade föreningar

Förslag till dagordning på det extra förbundsmötet

Propositionen gällande stadgeändring

Bakgrund till förslaget om stadgeändring

Varmt välkomna till det extra förbundsmötet den 20 augusti.

Mvh Styrelsen i Svenska Boxningsförbundet