Som förberedelse inför SBF:s Årsmöte den 9 oktober klockan 10.00 vill vi påminna om att tillse att eventuella fullmakter har fyllts i på korrekt sätt.

PÃ¥ de fullmakter som har skickats ut per post finns felaktigt datum angivet mitt på bladet, dock kommer fullmakten att granskas mot angivelsen årsmötet 2011 längst upp till vänster på bladet, så detta utgår inga formella hinder för fullmaktens giltighet. (På den fullmaktsblankett som Återfinns via hemsidan Är det felaktiga datumet Ändrat till korrekt.)

Fullmakten kan Öppnas och skrivas ut genom att klicka här.

Fullmakten Är personlig och ska inte skrivas ut in blanco, föreningens ordförande/sekreterare/kassör måste alltså¥ veta vilken person som för föreningens fullmakt i sin hand!

SBF:s stadgar säger följande:

17§ Sammansättning

Förbundsmöte består av ombud utsedda av de till förbundet anslutna föreningarna.

Ombud för utöva rösträtt för högst 10 föreningar.

Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.

Ombud skall medföra fullmakt från sin förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges.

Utfärdad fullmakt för inte Överlåtas.

 

Vänligen respektera detta.

Väl mått!

/Håkan Stigzelius, generalsekreterare