– Det är mycket olyckligt att IOK har valt att gå den här vägen. Det finns ingenting i situationen i Ukraina som ger anledning att ändra den ståndpunkt vi i de nordiska länderna haft sedan kriget startade, säger Toralf Nilsson, vice ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Idrottarna som har kvalificerat sig enligt befintliga system för respektive internationellt förbund kommer att kunna tävla under neutral flagg i de individuella grenarna förutsatt att de inte är anställda eller kontrakterade av rysk eller belarusisk militär eller säkerhetstjänst. De får inte heller aktivt ha stöttat kriget. Hittills har totalt elva ryska och belarusiska idrottare kvalificerat sig till OS nästa år.

Här är det gemensamma uttalandet från det nordiska mötet 1 september 2023 som befäste positionen som varit densamma sedan kriget startade:

The Nordic Olympic Committees, Paralympic Committees and Confederations of sports discussed the question on Russian and Belarusian participation in international sports at its meeting in Greenland.

The situation with the war in Ukraine has not changed.Therefore, we stand firm in our position, not to open for Russian and Belarusian athletes and officials in the international sports participation.Now is not the right time to consider their return; that is our position.We, the Nordic Olympic and Paralympic Committees and Confederations of sports, take this opportunity to reaffirm our steadfast support once again with the Ukrainian people and the demand for peace.The Nordic Olympic and Paralympic Committees and Confederations of sports will work together and in close dialogue with relevant stakeholders to evaluate and monitor the situation closely.

För mer information kontakta

Toralf NilssonVice ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna070-879 01 98