Det återstartsstöd för föreningar på 10.000 kronor som finns att söka via Sv. Boxningsförbundet är fortfarande öppet och vi uppmanar de föreningar som ännu inte sökt att söka bidraget.

Det är ett stöd som är riktat till samtliga föreningar som är medlemmar i SBF och tänkt att bidra till aktiviteter för att rekrytera, återrekrytera eller förstärka materialet i föreningen.
Det är möjligt att söka fortsatt under våren och framåt och sökkriterierna är att man som förening betalat medlemsavgift till SBF.

Det här kan ni som föreningar söka för:

Varje förening kan söka maximalt 10.000 kronor vardera i återstartsstöd. Detta för att möjliggöra för så många medlemsföreningar som möjligt att söka stödet till sin egen verksamhet.
Det går att göra en kombination av nedanstående inriktningar men maxbeloppet får inte överstiga 10.000 kronor per förening i en första sökomgång.

Pengarna ska inte gå till att täcka förlorade intäkter eller medlemsavgifter utan hjälpa till att stötta föreningen i återuppbyggnaden av verksamheten.

De aktiviteter som genomförs väljer föreningarna själva och likväl vilka som man vänder sig till utefter det som passar föreningen:

1). Rekrytering och återrekrytering av föreningsmedlemmar
– Genom ex. prova-på verksamhet på föreningen, annonsering av detta och rekrytering/prova på-verksamhet i skolor, öppet hus på föreningen eller liknande aktiviteter eller kontakta de som man tappat under pandemin och erbjuda dem att komma tillbaka till idrotten. Att på ett enkelt sätt kontakta de medlemmar som man tappat under pandemin och kunna återrekrytera medlemmarna.

2). Ledaruppstart i föreningar – planering eller utbildning av nya och gamla ledare, föreningskick-off samt rekrytering av potentiella ledare och tränare och stötta i det arbetet. Möjligt att satsa på uppbyggnad av struktur i föreningen för ledarrekrytering, styrelsearbete och annat.
– Det är självklart möjligt att söka en kombination av ledarrekrytering och återrekrytering av boxare och medlemmar till föreningen. Var bara tydliga med vilka aktiviteter som ska leda till vad.

3). Förstärkning av material till träningslokalen/föreningen – möjlighet för föreningar att köpa in material till verksamheten för att förstärka materialet i träningslokalen. Bidrag ges för inköp av handskar, huvudskydd, hopprep, tandskydd och annat som bedöms viktigt för att kunna bidra till att behålla eller rekrytera medlemmar och ledare till verksamheten. Maxbeloppet för material är 10.000 kronor.

Så här ansöker ni:

Ansökningar görs via IdrottOnline och applikationen Idrottsmedel. För att kunna söka så behöver ni inloggningsuppgifter till IdrottOnline och sedan leta upp Återstartsstöd Svenska Boxningsförbundet. Man kan söka för tre olika typer av insatser för att gynna rekrytering och återrekrytering av föreningsmedlemmar, det finns inget åldersspann för detta stöd för återrekrytering.

Både ansökan och återrapport görs via IdrottOnline och applikationen Idrottsmedel. Ta för vana att fylla i återrapporten när ni genomfört aktiviteterna.

Så här ansöker ni:
1). Logga in via er föreningssida på IdrottOnline – om ni tappat bort lösenord eller inte har någon IdrottOnline-sida så gå in på www.idrottonline.se och ansök om nytt lösenord eller upprätta IdrottOnline-profil.
2). Öppna applikationen Idrottsmedel (finns i den blå menyraden överst på sidan)
3). Skapa en ny ansökan i Återstartsstöd 2021/2022
4). Fyll i ansökan enligt de fält som finns i ansökningsformuläret
5). Skicka in – tänk på att det måste vara en person med en av följande roller i föreningen som
skickar in: Ordförande, Kassör, Idrottsmedel

Ni hittar mer information om stödet till föreningar och hur ni ansöker här 

Vi uppmanar alla föreningar som inte har sökt bidraget på 10.000 kronor att söka, pengarna kan enbart användas av er i er verksamhet.

Kontakta Återstartssamordnare Jenny Häggblom på jenny.haggblom@swebox.se eller 070-482 37 12

eller

Förbundskoordinator Patrik Bengtsson på patrik@swebox.se eller 08-699 60 03

För mer information om stödet eller om det finns frågor kring stödet.

Mvh SBF kansli