Förslaget från Svenska kraftnät gör ingen skillnad på elanvändare utan även föreningar inkluderas i stödet. Däremot gäller stödet bara elanvändare i elområde 3 och 4, inte i elområde 1 och 2.

Riksidrottsförbundet presenterade tidigare i veckan en undersökning som visar att fler än sex av tio föreningar som driftar och/eller äger sin anläggning redan idag påverkats negativt av de ökade elkostnaderna. Dessutom är många oroliga över att behöva höja tränings- och medlemsavgifterna.

− Att ett stöd äntligen är på gång är välkommet. Det är ett bra första steg. Men jag vet samtidigt att många idrottsföreningar i de norra delarna av vårt avlånga land också rustar för en tuffare vinter än vanligt, efter pandemin är marginalerna små för föreningar i hela landet. Allmännyttiga föreningar är lika viktiga i norra som i södra Sverige, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Än är inte modellen godkänd av Energimarknadsinspektionen och delar av förslaget är inte på plats, som hur stödet ska betalas ut och när.

− Min mycket starka uppmaning till regeringen är att behandla detta så snabbt som det bara går. Det finns ingen tid att förlora. Jag har idag haft en överläggning med SKR i denna fråga som både för oss och kommunerna är av stor vikt. Vintern är i antågande och många föreningar går redan idag på knäna. Jag hoppas att detta också sänder en signal till kommunerna att fundera på hur de kan stödja civilsamhället, säger Björn Eriksson.

För mer information kontaktaBjörn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet070-626 46 06