Det är tennisens dag i Vivalla och helgen innan skolan kör i gång efter sommarlovet.

En rak backhand från centrum spelar massor av barn tennis på en yta med gatstenar. Dagarna innan har ideella ledare från Simon SK sopat för att göra den till en tennisplan.

Efter det är det dags att ordna med linjer, spänna upp nät, sätta upp ett tält och ta fram utrustning som är kostnadsfri att låna.

Vivalla, som ligger i norra delarna Örebro, byggdes på 1960-talet. I dag bor det 7000 i området. Här finns det varken en tennishall eller tennisbanor.

Martin Mestanza är den lokala eldsjälen som varit aktiv inom flersektionsföreningen sedan millennieskiftet.

­–Vi har kunnat ge den här stadsdelen en helt ny idrottsarena sedan vi startade ”Tennis på gatan” 2017. Jag märker också att det går bra i skolan för barnen och de som engagerar sig som ledare. Tennisen har ändrat attityder, inte minst i skolan.

– Varje år blir flera spelare kvar i föreningen som ledare. De upptäcker vilken social samvaro det finns. Vi åker även till Stockholm Open varje år.