Förbundsordförande Anders Holmberg har sammanställt en text som sammanfattar läget inom boxningssporten med anledning av Coronavirusets effekter på samhället.

Boxningsvänner,

Vi befinner oss som en följd av coronavirusets härjningar i ett mycket sårbart och allvarsamt läge i vårt land. Varselvågen är för närvarande monumental och hela tjänstesektorn är i gungning, vårt samhälles ekonomi drabbas blytungt då efterfrågan faller. Börsen steg mycket starkt under 2019 ( ca 30%), en uppgång som numera raderats under årets första 3 månader.

Den svenska idrottsrörelsen omsluter totalt 3 miljoner medlemmar de flesta tillhör Riksidrottsförbundet som idag samlar dryga 70 st SF (specialidrottsförbund). Svenska Boxningsförbundet består för närvarande av 190 st föreningar med 22 000 medlemmar.

Folkhälsa och friskvård är viktiga fundament och den sociala gemenskap och kamratliga glädje som genomsyrar idrotten är ett signum också för just vår idrott.

Under ledning av Sportchef Lennart Bernström lyckades vi inledningsvis mycket väl vid OS-kvalen i London som emellertid avbröts i förtid som en direkt följd av coronavirusets spridning. All idrottslig planering är numera föremål för omprövning och kommande prioriteringar. Det är i dagsläget helt oklart när OS-kvalen kan komma att återupptas.

Styrelsen fattade den 15 mars beslut om att återkalla samtliga beviljade tävlingstillstånd i landet och att stoppa all landslagsaktivitet exkluderat just OS-kvalet som då fortsatt pågick.

Beslutet gäller tills vidare utan definierad tidpunkt. Varje medlemsförening rekommenderas fortsatt starkt att bedriva träning utomhus, utan sparringmoment och i begränsat omfång.

Besked väntas från IOK beträffande en eventuell uppskjutning av OS i Tokyo i sommar. Min bedömning är att OS kommer att flyttas i vart fall intill sommaren 2021. Den 20 mars genomförde RF ett möte med samtliga SF beträffande ekonomisk kompensation till idrottsrörelsen med anledning av Corona. Regeringen meddelade samma dag ett akut stödpaket om 500 miljoner kr till idrottsrörelsen. Ett arbete med att kartlägga ekonomiska konsekvenser för idrotten har påbörjats och beräknas pågå fram till den 30 juni.

Det planerade årsmötet av den 10 maj kommer som en följd av aktuella inskränkningar och rådande samhällsläge att flyttas fram. Besked kommer att lämnas om nytt datum för årsmöteshelgen så snart detta är görligt. Vi kommer emellertid att förse samtliga medlemsföreningar med verksamhetsberättelse jämte årsredovisningshandlingar enligt våra statut. SBF presenterar ånyo ett starkt bokslut under min ledning och vår ekonomi är under mycket god kontroll.

Avslutningsvis vill jag framföra mina tankar till Er alla och uppmana Er till att hålla igång träning och motionerande, ta hand om nära och kära, vi kommer tillbaka starka så snart möjligheten ges. Det temporära halt som drabbat vårt samhälle kommer icke att vara för evigt men min avläsning är att vi är tillbaka i full swing under sommaren. Styrelsen genomför sitt nästa sammanträde enligt plan den 1 april, dock via länk.

Bästa idrottshälsningar

Anders Holmberg

Förbundsordförande