Precis som samhället i stort har idrotten utmaningar för att se till att människor i första hand inte diskrimineras på grund av etnicitet och i andra hand skapar miljöer där alla känner sig välkomna.

Nu vill Svenska Boxningsförbundet (SBF) samla in goda exempel på arbete för etnisk mångfald som har bedrivits ute i landets boxningsklubbar. Tidigare har satsningar inom Handslaget och Idrottslyftet gett intressanta resultat, bl.a. har träningsläger med ensamkommande flyktingar hållits, men nu efterfrågas alltså goda exempel även utanför Idrottslyftssatsningarna.

Har du eller din förening möjlighet att dela med er av goda exempel inom arbetet med etnisk mångfald vore det lysande, om det är arbete inom eller utom ramarna för Idrottslyftet spelar ingen roll. Använd gärna någon av följande rubriker när ni beskriver ert arbete:

  • Tjejer födda utanför Europa
  • Tränare och förtroendevalda
  • Tävlingsregler
  • Ensamkommande flyktingbarn

Mejla era beskrivningar till ida-nordin@live.com med kopia till info@swebox.se

Genom styrelseledamot Ida Nordin medverkar SBF i en referensgrupp för arbete för etnisk mångfald, referensgruppen leds av Riksidrottsstyrelsens Björn Eriksson. Arbetet i referensgruppen är en del av det arbete som inleddes efter att RF-stämman (Uppsala den 27-29 maj 2011) gav Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med värdegrundfrågor.

Om SBF:s värdegrund kan för övrigt läsas i Mål- och Policydokumentet.