Vi har nu glidit in i november vilket gjort att vi nu stängt möjligheten att söka återstartsstöd för denna gång. Nästa gång vi öppnar upp möjligheten igen är den 10 januari 2023 men mer om det lite längre ner.

Ekonomiskt stöd för uppstart av boxning för funktionsnedsatta

Under november 2022 har vi möjligheten öppen för alla föreningar som önskar att söka det så kallade Parastödet eller Funkisstödet, vilket är ett stöd för att öppna upp möjligheten för fler föreningar att starta boxning för funktionsnedsatta. Syftet är helt enkelt att gynna uppstarten av en verksamhet för personer med någon typ av funktionsnedsättning (syn, hörsel, intellektuell, rörelse, NPF av betydande grad eller Parkinson och andra neurologiska sjukdomar). Det ni kan söka stöd för är bland annat material för denna grupp, lokalanpassningar, ombyggnationer m.m. för att tillgängliggöra lokalen för flera. Observera att material som införskaffas enbart får användas av denna grupp!

Ansökan om Para/Funkisstödet är öppen fram till den 30 november 2022 och stödet bör användas under perioden november 2022 till mars 2023, sedan önskas en återrapport under april 2023 via denna blankett. Ansökan om stödet görs via en fritt formulerad ansökan där ni beskriver syfte, målsättning, långsiktig vision med uppstarten, genomförande och uppskattad kostnad. När ni skrivit ihop en ansökan skickar ni den till återstartssamordnaren Jenny på jenny.haggblom@swebox.se

Vi uppmuntrar alla föreningar att söka stödet, även de som redan bedriver verksamhet (t.ex. Parkinson-boxning). I dagsläget finns omkring 350 000 kronor kvar att söka.

Stöd för deltagare i läger, utbildningar och träffar

Svenska Boxningsförbundet har beviljat fyra av våra kommittéer och arbetsgrupper återstartsstöd (damgruppen, diplom-, läkar- och domarkommittén) för satsningar inom respektive verksamhet. Exempelvis så har damgruppen arrangerat ett läger i Borås under augusti med över 70 deltagare och kommer under vintern även anordna inspirationsträffar, breddläger och utbildningar för tjejer och kvinnor som vill ta sin boxning till nästa nivå. Diplomkommittén har under våren 2022 arrangerat distriktsträffar ute i våra distrikt med hundratals diplomboxare som deltagit. Under hösten har även distriktstävlingar arrangerats i Värnamo, Boden och Hallstahammar, samtidigt som en film tagits fram för Diplomboxningen. Även domarkommittén har påbörjat sitt arbete och kommer under helgen (12 november) genomföra en utbildning i Uppsala som bekostas av återstartsstödet. Läkarkommittén kommer också att arrangera en utbildningsdag för läkare på Bosön den 3 december som vi uppmuntrar läkare att anmäla sig till.

För deltagare i dessa träffar, och kommande träffar/läger/tävlingar, så kan ni söka ersättning för resor till och från den ort där arrangemanget utspelar sig. Det ni gör är att fylla i en kvittoredovisning över utlagda kostnader på resan, eller fyller i en milersättningsblankett, och skickar den till respektive kommitté som står bakom arrangemanget. För tävlingen i Boden är det därmed Kermith Fredriksson som tar emot alla blanketter och för domarutbildningen i Uppsala är det Per Engström dom mottar blanketterna. För övriga arrangemang så kommer det tydligt anges vart ersättningsblanketterna ska skickas!

Återrapportering av återstartsstöd

Nu är ansökningsprocessen för återstartsstöd stängd, fram till den 10 januari 2023 när vi kommer att öppna upp möjligheten för ansökningar igen. Under tiden uppmuntrar vi föreningar som ännu inte återrapporterat stödet på 10 000 kronor att göra det. I dagsläget är det fortfarande 19 föreningar som inte återrapporterat via IdrottOnline och 3 via blankett. För stödet i omgång 2, det på 25 000 kronor, så är sista dag att återrapportera den 31 januari 2023 – detsamma gäller stödet på 10 000 kronor. För återrapporter som inte inkommer innan den 31 januari 2023 blir föreningar återbetalningsskydliga den summa ni beviljats, det vill säga 10 000 kr eller 25 000 kr. Återrapporten görs antingen via IdrottOnline (om ni sökt via IdrottOnline) eller via blankett (om ni sökt via blankett). Kom ihåg att det fortsättningsvis är ordförande, kassör eller tecknare för idrottsmedel som måste återrapportera!

Återstartsstöd 2023 – omgång 3

Det är många som frågat om nästa omgång av återstartsstödet och vi kan nu gå ut och meddela att ansökan för denna omgång öppnar den 10 januari 2023 och håller öppet till och med den 31 oktober 2023. Ansökan görs via IdrottOnline, på samma sätt som omgång 1 av återstartsstödet, och ska undertecknas av ordförande, kassör eller tecknare för idrottsmedel.

De områden som går att söka för är följande,

  • Utveckla boxningsföreningen
  • Barn och ungdom
  • Rekrytering och marknadsföring
  • Stärkt ledarskap
  • Träning
  • En starkare nationell tränings- och tävlingsverksamhet

Nytt för denna omgång är att vi kommer att arbeta efter Svenska Boxningsförbundets strategi (Strategi 2030) som godkändes under årsmötet 2022. Ni kan läsa mera om strategin här. Detta är något som Riksidrottsförbundet trycker på i sina riktlinjer för återstartsstödet så vi lyder och kommer därmed att erbjuda stöd i denna linje. Nytt för 2023 är även att vi inte kommer att bevilja stöd för material! Föreningar har nu kunnat söka stöd för inköp av material till en kostnad av maximalt 35 000 kronor (10 000 kr + 25 000 kronor) så nu kommer fokus i stället ligga på utveckling av föreningen och dess verksamhet med speciellt fokus på barn/ungdom, rekrytering och utveckling.

På grund av det höga söktryck som var under omgång 1 och omgång 2, med över 80% av förbundets föreningar som sökte 10 000 kronor och närmare 65% som sökte 25 000 kronor, så kommer stödet i omgång 3 vara något lägre än tidigare. Det stöd föreningarna kommer att kunna söka är maximalt 15 000 kronor. Vi uppmuntrar därför att föreningarna söker Projektmedel IF för att fortsätta de satsningar ni påbörjar med hjälp av återstartsstödet. Ni kan läsa mera om Projektmedel IF här.

Ansökningar för distriktsförbund

Under året har även distriktsförbunden, tio till antalet, sökt återstartsstöd om maximalt 100 000 kronor som skulle användas för en utveckling av distriktsverksamheten. Bland annat har vi kunnat se distriktskamper utföras i olika delar av landet, vi har även sett läger och sparringträffar utövas i de olika distrikten. För att slutföra detta stöd, och undvika återbetalning av stödet, ska en återrapportering av detta stöd vara gjord senast den 14 december 2022 via denna blankett. Ett utskick med blanketten kommer även att göras i mitten av november 2022.

Distriktsförbunden kommer även att kunna söka återstartsstöd för distriktens arbete ute i landet under 2023. Stödet som enbart kan sökas av distriktsstyrelserna och som ska komma hela distriktet till gagn ligger på 100 000 kronor och kan sökas under perioden 16 januari 2023 och 12 mars 2023 via en blankett som kommer att skickas ut i januari och början av februari. Under distritksträffen i oktober delgavs distrikten information om de olika områdena att söka medel under och utgår även de från förbundets Strategi 2030.

Återstartssamordnaren

Under 2022 har jag kunnat arbeta med er föreningar tätt ihop för att bygga upp det ni tappat under pandemin och jag upplever att vi tillsammans gjort ett bra jobb! Därför är det med sorg i hjärtat som jag kommer att avsluta min tjänst den 8 december 2022 då min projektanställning löper ut. Under nästa år kommer allt arbete som jag genomfört att lyftas över på ordinarie kansliarbetet, vilket innebär att alla frågor från och med 9 december 2022 kommer att hänvisas till kansliet. Fram till dess är jag dock kvar till 100% och svarar på era frågor, hjälper er med återrapporter, tipsar om aktiviteter ni kan genomföra, hjälper till med ansökningar om parastöd och allt annat jag arbetat med under året.

Stort tack för att du orkat ta dig igenom denna text hela vägen hit!

Varma hälsningar,

Jenny Häggblom (återstartssamordnare) tillsammans med resterande kansli