Under hösten kommer det arrangeras tre domarutbildningar i landet. Här nedan hittar ni mer information om utbildningarna samt vad som gäller beträffande utbildningar under rådande Coronapandemi.

Domarutbildningarna riktar sig till såväl erfarna domare som behöver uppdatera sina kunskaper och förnya sin licens samt till nya domare som vill börja döma.

Utbildningarna är planerade med en tanke på geografisk spridning i landet, vi ber därför intresserade deltagare att välja den utbildning som är närmast geografiskt.
Maxantalet för deltagare på en utbildning är 15 stycken. Tillkommer gör instruktör/instruktörer som SBF utser.

Domarutbildningar under hösten 2020:
– Gävle 14-15 november – inbjudan till utbildningen hittar ni här
– Stockholm 14-15 november – inbjudan till utbildningen hittar ni här
– Halmstad 21-22 november – inbjudan till utbildningen hittar ni här

Diplomdomarutbildningar under hösten 2020:
– Värnamo 28 november. Medarrangör Småland-Halland BF. Ni hittar anmälan till utbildningen via länken nedan – Anmälan

Ni hittar de planerade domarutbildningarna nedan, med ort och datum.
Anmälan till respektive utbildning gör ni via denna länk:
https://www.swebox.se/Utbildning/anmalan/

Utbildningar under rådande Coronapandemi:

Utbildningsverksamheten för domare och diplomdomare följer de riktlinjer för utbildningar under rådande Coronapandemi som också tränarutbildningarna följer. Detta innebär bland annat förändringar i maximalt deltagarantal på varje utbildning, att avstånd på två meter skall hållas samt en del andra anpassningar och försiktighetsåtgärder baserat på den situation som nu är i samhället.

Ett stort ansvar ligger på den enskilda deltagaren att sköta sin egen hygien och att inte delta i en utbildning om man är sjuk/varit sjuk eller har symtom. Lokaler hos arrangörer är också anpassade i storlek samt att teori och praktiklokaler skiljs åt.

Följande dokument, samt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer, är vägledande för SBF:s utbildningsverksamhet under hösten 2020:
Riktlinjer för utbildningsverksamhet

I inbjudan till utbildningen skickas också rekommendationer och riktlinjer gällande den specifika utbildningen ut till anmälda deltagare tillsammans med utbildningsmaterialet.

Vi välkomnar ansökningar att arrangera tränarutbildningar Steg I och Steg II samt domarutbildningar under våren 2021! Kontakta förbundskoordinator Patrik Bengtsson för mer information på 08-699 60 03 eller patrik@swebox.se

Projektmedel IF:

För samtliga utbildningar gäller att föreningar kan ansöka om subvention av deltagaravgifter via Projektmedel IF för 2020. Ansökan måste dock vara inne INNAN utbildningen genomförs och det är ni som förening som ansvarar för att ansökan görs – SBF kan inte söka åt er, inte heller går det att söka i efterhand.
Subventioneringen är på deltagaravgiften för utbildningen och ni subventioneras med hela beloppet för utbildningen.

Ni ansöker om projektmedel IF via applikationen Idrottsmedel i IdrottOnline. Ni hittar mer information om projektstödet för utbildning av ledare, tränare och domare här

Frågor kring Projektmedel IF besvaras av Förbundskoordinator Patrik Bengtsson, 08-699 60 03 el. patrik@swebox.se

Med förhoppningen om en givande utbildningshöst!

Mvh SBF Domarkommitté

genom

SBF Kansli