Under BK Kelly Box Open i Örebro genomför SBF en intensivutbildning för nya domare. Tävlingen kommer poängbedömas enligt de nya reglerna och de nya domarna kommer utbildas efter det.

Men det har inkommit önskemål från befintliga domare att få delta på kursen då många distrikt inte hunnit arrangera egna kurser. Därför kommer befintliga domare också vara välkomna att delta på intensivutbildningens andra teoripass på lördagen 4/5 09:00-13:00 då den nya poängbedömningen kommer läras ut.
Utbildningen genomförs i SISU Örebros lokaler på Karlsgatan 28. Domare med giltig domarbok som går kursen behöver inte betala någon kursavgift men det är önskvärt att de sedan är med och dömer på BK Kelly Box Open.

/Fredrik Nordquist
Ordf SBF:s domarkommitté