Mats Olander med stöd av Leif Frimanson genomförde utbildning för ett flertal nya domare och några rutinerade i Göteborg den 28 oktober.

Leif Frimanson berättade att de nya var mycket taggade och vile få komma ut och provdöma. En ny domare åkte långt för att få sin utbildning. Leif Frimanson berömmer Mats Olander för sin insats som utbildare.