För att förlänga domarlicensen (den gula domarboken) ytterligare ett Är (t.o.m. 30/9-2012) måste domarkommitténs ordförande signera den.

Skicka in er domarbok/domarlicens för förnyelse till adressen nedan:

Lars-Olof Rydfalk
Ölstigen 7 A
444 61 STORA HÖGA