De som utför de olika stödinsatserna kallas resurspersoner. En del är anställa av Riksidrottsförbundet eller så anlitas de för olika uppdrag.

– Våra resurspersoner jobbar med fem olika delar: idrottsfysiologi, idrottsmedicin, idrottsnutrition, biomekanik och idrottspsykologi, säger Liselotte Ohlson.

De fysiologiska testerna görs ofta på hemmaplan. Antingen på Bosön, men även i andra miljöer där det fungerar bäst för elitidrottaren.

– Det kan exempelvis vara i Eriksdalsbadet, där vi haft flera av våra resurspersoner på plats genom åren för att bidra till prestationsutveckling med simmarna, säger Liselotte Ohlson.