I dagarna så kommer samtliga medlemsföreningar i Svenska Boxningsförbundet få ett utskick som innehåller en folder som heter Boxningen är, ger och vill.

Det är en beskrivning av Svenska Boxningsförbundets verksamhet och förhållningssätt till idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Beskrivningen innehåller också delar av Svenska Boxningsförbundets Strategi 2030 och vad vi på olika nivåer ska arbeta med framöver, utefter resurser, förmåga och förutsättningar.
Det är ett samlingsdokument som beskriver både vad vi som förbund och föreningar arbetar utefter, sammanhanget som vi verkar i och den önskade riktningen som vi önskar röra oss i. Det gäller därmed både dåtid, nutid och framtid.

Tanken är att synliggöra och beskriva vår verksamhets grundstenar i ett och samma dokument för att kunna presentera vad vi alla arbetar för och efter när vi tillsammans skapar vår verksamhet inom vårt förbund. Vi vill också därmed höja kunskapen och medvetenheten kring alla de värden som vi när vi utövar vår idrott är med och bidrar till.

Foldern får ni gärna använda vid kommunikation med föräldrar, boxare och andra i och runt er klubb eller förening men också i dialog med kommuner eller andra utomstående parter som föreningen önskar samarbeta med.

Dokumentet är också ett levande dokument vilket gör att vi tillsammans hjälper till att ta fram kommande innehåll, sätt att arbeta på och hur vi tillsammans ska nå dit.

Ni hittar foldern här i digital form

Tack för er insats för boxningen och det arbete som ni gör – det är ni medlemmar som är svensk boxning!


Med detta vill vi önska er en trevlig sommar!

Mvh Svenska Boxningsförbundet