Bosön, Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, är en av grundarna till den internationella elittränarutbildning Essence tillsammans med tre andra elitidrottscenter i Europa: Kourtane i Finland, INSEP i Frankrike och Magglingen i Schweiz.

Utbildningen skräddarsys till 20 deltagare som är styrke- och konditionstränare på elitnivå från Sverige, Finland, Frankrike, Schweiz, Belgien, Israel och Luxemburg. Den första utbildningsmodulen sker på Bosön i Sverige den 19 till 22 september.

– Det är unikt att deltagarna besöker fyra elitidrottscenter i Europa, inte minst det olympiska centret INSEP i Frankrike som brukar hålla sina dörrar låsta för andra nationer. Forskningen visar att vi alla länder vinner på att dela kunskap. Det är tillsammans som vi bygger framgång, säger Liselotte Ohlson, elitidrottschef Riksidrottsförbundet.

Utbildningen genomförs i sin helhet för andra gången. Sverige har fått ett utökat övergripande ansvar för utbildningsmomenten i sin helhet. Under besöket på Bosön ges möjlighet för deltagarna att lära sig mer kring träning, tester och mätmetoder via Riksidrottsförbundets laboratorium för prestationsutveckling.

– Det blir fantastiska dagar där vi kommer att ge deltagarna möjlighet att se, nyttja och förstå hur vi arbetar på Bosön men också vara noga med att skapa tid att diskutera och dela kunskap utifrån de erfarenheter som var och en har med sig in i utbildningen, säger Daniele Cardinale, kompetensområdesansvarig idrottsfysiologi vid Riksidrottsförbundet och ansvarig för laboratoriet för prestationsutveckling på Bosön.