En studie av Idrottsklivets praktiker och konsekvenser

Sedan 2023 erhåller Riksidrottsförbundet (RF) särskilda medel för att utveckla idrottsverksamhet i 61 så kallade utsatta områden i Sverige. Regeringen ger ett årligt stöd om 100 miljoner kronor med mål om att där stärka ett idrottande, vilket i sin tur kan bidra till en ökad gemenskap och meningsfull fritid hos barn och unga. Delar av arbetet – som kallas för Idrottsklivet – kommer att bedrivas i nära samverkan med andra civilsamhällesorganisationer samt aktörer inom privat och offentlig verksamhet.

RF avsätter nu 850 000 kronor till forskning om Idrottsklivets lokala praktiker. Vår förhoppning är detta ska generera värdefulla insikter om insatser inom ramen för denna särskilda satsning och förändringar det både leder och förväntas leda till. Studien påbörjas i februari 2024 och avslutas i december 2025. Den ska resultera i en rapport i RF:s FoU-serie och på flera sätt uppmärksammas inom idrottsrörelsen.

I denna studie ser vi gärna ett särskilt fokus på arbetet i våra distrikt. I samråd med RF diskuteras urval, empiriskt material och metodologiska övervägningar. RF bistår även med underlag och kontakter i samband med intervjuer och deltagande observationer.

Utlysningen vänder sig till forskare inom samhällsvetenskapliga ämnen. Du som söker är med fördel organisationsforskare, etnolog, sociolog, statsvetare eller beteendevetare. Du har också goda kunskaper om idrottsrörelsen och dess samverkan med aktörer inom ideell, privat och offentlig verksamhet.

Om detta låter intressant är du varmt välkommen att skicka en motivering och projektbeskrivning. Mejla ansökan till riksidrottsforbundet@rf.se. Ansökan ska inkludera CV och en projektbeskrivning på (max) 3 000 tecken.

För frågor och ytterligare information, kontakta Andreas Linderyd, ansvarig för forskning- och utveckling.

Andreas nås på andreas.linderyd@rfsisu.se.

Vi ser fram emot din ansökan och senast 15 december!