Den allmänna utvecklingen nationellt och internationellt rörande coronavirusets framfart har medfört att Svenska Boxningsförbundets styrelse under gårdagen, enhälligt fattat följande beslut:

Den allmänna utvecklingen nationellt och internationellt rörande coronavirusets framfart har medfört att Svenska Boxningsförbundets styrelse under gårdagen, enhälligt fattat följande beslut:

-Alla av SBF beviljade tävlingstillstånd återkallas med omedelbar verkan och all tävlingsaktivitet inom och utom landet ställs in. Beslutet gäller tills vidare.

-All landslagsaktivitet oaktat kategori omfattandes såväl tävling som träning stoppas exkluderat pågående OS-kval i London. Beslutet gäller tills vidare.

-Varje medlemsförening rekommenderas starkt att bedriva sin träningsverksamhet i begränsat omfång , utomhus och utan sparringmoment. Rekommendationen gäller tills vidare.

SBF:s fokus är att bidra till att minska smittningen av coronaviruset. Vi följer myndigheternas beslut och rekommendationer och uppmanar samtliga medlemsföreningar att göra detsamma.

SBF har per den 13/3 aviserat att SM den 17-19 april ställs in och att risk för ytterligare inskränkningar föreligger, beslut om ytterligare inskränkningar av vår verksamhet har härmed beslutats.

Anders Holmberg

Förbundsordförande

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset kan läsas under krisinformation.se:

https://www.krisinformation.se

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

www.folkhalsomyndigheten.se

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/