Den allmänna utvecklingen nationellt och internationellt rörande coronavirusets framfart medförde att Svenska Boxningsförbundets styrelse per den 16 mars, enhälligt bl a fattade beslut om vissa inskränkningar i verksamheten.

Den allmänna utvecklingen nationellt och internationellt rörande coronavirusets framfart medförde att Svenska Boxningsförbundets styrelse per den 16 mars, enhälligt bl a fattade följande beslut:

-Alla av SBF sedan tidigare beviljade tävlingstillstånd återkallades.

-Medlemsföreningarna rekommenderades starkt att bedriva sin träningsverksamhet i begränsat omfång, utomhus och utan sparringmoment.

Fredagen den 29 maj meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten lättnader av de allmänna råd som idag gäller för idrotten till gagn för bl a fotbollssporten.

Lättnaderna implementeras från den 14 juni men fortsatt gäller följande från detta datum:

-Förbud om anordnande av allmänna sammankomster  och offentliga tillställningar för fler än 50 personer.

-Allmänna råd från FHM gäller hela det svenska samhället där uppmaning om att hålla avstånd är centralt

-Idrottsrörelsen uppmanas att om möjligt vara utomhus.

SBF:s fokus är att bidra till att minska smittningen av coronaviruset. Vår idrotts karaktär rymmer påtaglig fysisk kontakt vilket medför stora krav på fullständig avhållsamhet från sparringmoment.

Några nya tävlingstillstånd kommer fortsatt icke att beviljas intill dess Förbundsstyrelsen fattat annat beslut i frågan.

Situationen är alltjämt mycket allvarlig i Sverige och skadeverkningarna av pandemin plågsamt uppenbara. Utrymme för att tänja på gränser och låta frustrationen avgöra är icke till gagn för någon utan riskerar att vara till skada för våra utövare vars hälsa och intresse vi ytterst skall värna.

Anders Holmberg

Förbundsordförande