Svenska Boxningsförbundet genomförde årsmöteshelg i Karlstad den 4-5 maj 2019.

Efter ett givande och bra förmöte under lördagen hölls sedan årsmötet under söndagsmorgonen med start kl 09 00 med Anders Borgström som mötesordförande.

Årsmötet genomfördes under rekordsnabb tid.

Ordförande Anders Holmberg omvaldes som ordförande för en mandatperiod om två år.

I övrigt beslutades enligt valberedningens förslag om ledamöter och suppleanter.

Styrelsen för Svenska Boxningsförbundet ser ut enligt följande:

Anders Holmberg, Ordförande 2 år
Per-Axel Sjöholm, Vice ordförande (1 år kvar)

Ledamöter:
Susanne Kärrlander
Patrick Wheeler
Karin Mattsson, omval 2 år
Åke Johansson, omval 2 år
Pelle Löfving, nyval 2 år

Suppleanter:
Alex Da Silva, nyval 1 år
Sara Björk, nyval 1 år