Årets Eldsjäl

Årets Eldsjäl är en tävling med ett pris instiftat av Folkspel där svenska folket kan nominera sina eldsjälar.

Kategorin Årets Idrottsförening är ett samarbete mellan Folkspel och Riksidrottsförbundet. Temat för kategorin byts varje år, baserat på viktiga områden som idrotten behöver jobba med.

I år sökte vi föreningar som aktivt arbetar med hbtq-frågor för att alla ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck.