Styrelsen beslutade under sitt möte den 24 augusti om att öppna ansökan om att anordna Diplom-SM 2022

Det beslutades att Diplom-SM 2022 ska hållas under januari 2022.
Förbundets medlemsföreningar och distrikt ges nu möjlighet att inkomma med ansökan som medarrangör för Diplom-SM till Svenska Boxningsförbundet.

Ansökan skall vara inskickad till Svenska Boxningsförbundet senast den 27 september 2021 genom mejl till: patrik@swebox.se.

Bilagt återfinns det ramavtal som gäller vid samarrangemanget.

Ramavtal för arrangemang av mästerskap

Frågor om arrangemanget besvaras av kansliet,
Förbundskoordinator Patrik Bengtsson 08-699 60 03 el. e-post patrik@swebox.se
Verksamhetschef Patrick Wheeler 070-269 17 25 el. e-post patrick.wheeler@swebox.se

Varmt välkomna med era ansökningar

Boxningshälsningar