Arbetet för en trygg och inkluderande idrott fortsatte under 2022. 497 meddelanden registrerades under året till Idrottsombudsmannen, varav 153 kategoriserades som kränkande behandling.